Välkommen till vår hemsida


 
Vi har inte några kurser och danser under höst terminen 2020
 
Om pandemin är över 2021 så dansar vi;
Lördagen 29 maj i Östhammar, caller Micke Gerkman och Tomas Hedberg
 
Lördagen den 9 oktober i Hökhuvud, caller Robert Milestad.
 
        Länk till vår face book sida;
/dokumentarkiv/354569334581320.htm