Startgrupp 1996


Vi hade vår första uppvisning på Glenn Miller den 19
juni, 24 klubbmedlemmar dansade och Micke Gerkman callade.

Den största uppvisningen det året var på Albrektsmässan
i Östhammar den 29 juni, vi blev 5 squarer med hjälp av
dansare från 9 andra klubbar.
Efteråt ordnades för första  gången squaredans på Roffes loge i Marka.

Vi hade tre kursnivåer detta första år. Basic, Mainstream och Plus. Teachers var Bosse Wadén och Micke Gerkman.

Medlemsantalet vid årets slut var 48 vuxna och 6 ungdomar.

Vi utarbetade ett samarbetsavtal med ABF. Detta innebar bl.a. att vi kunde skaffa en egen musikanläggning redan detta första år.