Styrelsen 2018


Ordförande  - Yvonne Berggren
Sekreterare - Barbro Herdin
Kassör        - Karin Johansson 
Ledamot     - Malin Wikström 
Ledamot     - Lena Svens
Suppleant   - Katarina Holmén
Suppleant   - Helena Hörner
 
Med e-post@rodensqd.se  kommer du till samtliga styrelsemedlemmar