Squaredansens historiaSquaredans är både kultur och historia, dessutom en mycket bra historia och som sådan vill man gärna dela med sig av den till sina vänner.

Officiellt är squaredans numera deklarerad som amerikansk folkdans.


Ursprung
Ursprungligen kommer dansen från de brittiska öarna och Frankrike. I England dansades på 1400-talet en dans som kallades 'morris dance'. Den dansades enbart av män och vissa turer kan man än idag känna igen i squaredansen.

Under 1500-talet utvecklades olika former av gruppdanser och contradanser. Dessa kallades för rounds, hornpipes eller squares.

I mitten av 1600-talet utvecklades dansen vid det engelska hovet, spred sig därefter snabbt till allmogen, stiliserades och utökades med olika formationer. Under kolonialtiden tog de europeiska emigranterna med sig sin musik och dans till Amerika.

Amerika
I mitten av 1800-talet utvecklades squaredansen och spred sig längs atlantkusten och västerut från New England med invandrarna. Det var ofta ett hårt liv med mycket arbete, lite fritid och dessutom långa avstånd mellan människorna. Varje tillfälle till avkoppling i form av skördefester och dylikt välkomnades. Då dansades det flitigt; det roliga låg i mönstren och figurerna man gjorde.

Eftersom folket kom från olika delar av världen och man dansade olika blev man tvungen att skaffa sig en försångare (caller) som instruerade dansarna hur turerna skulle framföras.

1926 byggde en man vid namn Henry Ford , inte bara bilbyggare, en stor vacker danssal i Greenfield Village, Dearborn, Michigan. Pengar var det inte ont om och han anlitade danslärare, utkom med dansinstruktioner i bokform och har betytt väldigt mycket för den amerikanska folkdansen.

Fram till 1940 dansades den traditionella squaredansen där ett par åt gången var aktiva medan de övriga stampade takten och klappade med händerna.

Tiden efter andra världskriget
Efter andra världskriget avvek en caller vid namn Herb Greggerson från det traditionella mönstret genom att låta alla dansare i squaren dansa samtidigt, i den mån det gick.

Den moderna squaredansen blev mycket populär och callers tävlade om att konstruera nya formationer. Eftersom varje caller hade sina speciella call blev det mycket svårt att överblicka, varför det 1950 bildades en kommitté som sammanställde de mest förekommande callen och arbetade fram boken `The basic movements of square dancing, Basic 50'.

Det blev nybörjarens plattform varifrån han kunde bygga vidare till högre kunskapsnivå. Squaredans dansas idag likadant över hela världen, så även om du inte kan språket i det land du besöker så kan du i alla fall dansa. Squaredans har blivit ett dansens Esperanto.

Sverige
Till Sverige kom dansen på allvar i slutet av 1970-talet och har vuxit lavinartat i popularitet.

Tidigare hade nästan enbart dansats line- och contradanser i landet, men vid den här tidpunkten hände något. Dels hölls en kurs i squaredans i Tyresö och dels dansade ett antal utlandssvenskar från Ericsson i Saudiarabien.

Åren 1981 bildades så de första renodlade squaredansklubbarna i Sverige. På hösten 1982 bildades också riksorganisationen SAASDC (Swedish Association of American Square Dance Clubs).

Squaredans idag
Numera finns det ca 160 klubbar organiserade i SAASDC med tillsammans drygt 7000 medlemmar.