Änglar finns dom?


Vad menar vi squaredansare med "ängel"?

Med begreppet "ängel" menas inom squaredansen en person som tex under en squaredanskurs dansar som stödperson i en Square för att hjälpa nya/osäkra dansare på olika kursnivåer samt även vid behov underlättar för callern/instruktören att lära ut/instruera. En ängel är positiv och skapar kamratskap och dansglädje.

Några "änglaregler" från Square-info nr. 1 2017
En ängel vill hjälpa nya dansare.
En ängel föregår med gott exempel och lyssnar alltid på callern/instruktören.
En ängel låter callern/instruktören sköta utlärningen.
En ängel dansar alla figurerna så som de lärs ut.
En ängel låter den nya dansaren lära sig själv (och inte föser med milt våld de nya dansarna runt, utan låter de tänka själva så att de inte bli beroende av att någon annan styr).
En ängel ler och tänker att squaredans är roligt och avkoppling!
 
Sammanfattning av änglareglerna;
Right time
Right Place
Mouth shut - smiling!