Avgifter 2024


Medlemsavgifter;  
 Ungdom 10-25 år   125 kronor
 Vuxen                   250 kronor
 Stödmedlem          100 kronor
 
Dansavgifter;   
  Ungdom 10 - 25 år        200 kronor/termin
  Vuxen                          275 kronor/termin
 
Rodens plusgiro  36 12 96-7
 
 
Vill du nå styrelsen? Använd klubbens e-postkonto; rodensqd@outlook.com