Leva 10 år längre ?


Dr Aaron Blackburn
har i en vetenskaplig undersökning funnit att Squaredans är en perfekt motionsform.

Dansen kombinerar alla positiva sidor hos fysisk träning, men man undviker de negativa sidorna.

Rörelseschemat bidrar till att öka hjärtverksamheten i lagom dos och musklerna mjukas upp utan risk för skador.

Till detta kan man även lägga det faktum att hjärnan får bra träning.