Styrelsen 2019


Ordförande  - Maria Andersson
Sekreterare - Barbro Herdin
Kassör        - Kent Herdin
Ledamot     - Malin Wikström 
Ledamot     - yvonne Berggren
Suppleant   - Katarina Holmén
Suppleant   - Helena Hörner
 
Med e-post@rodensqd.se  kommer du till samtliga styrelsemedlemmar