Uppvisning


Till företagare i Östhammars kommun

Roden Square Dancers är en ideel förening, med medlemmar från kommunen.Dansen är amerikansk squaredans.

kontaktperson för uppvisning är Katarina Holmén telefon 070-3555582

Styrelsen/Barbro Herdin - ordförande.