Kurser i Norrskedika


OBS vår kursverksamhet är inställd från och med måndagen den 16 mars 2020. Vi återkommer när läget ändras.
 
 
Kursupplägg våren 2020,
 
Måndagar; A1 18.10 - 19.25 ledare; Stefan Nordström
Fika 19.25 - 19.45
Måndagar; A2 19.45 - 21.00 ledare; Stefan Nordström,
 
Onsdagar; Mainstream 18.00 - 19.20 ledare; Katarina Holmén
 Fika 19.20 - 19.40
 Onsdag Plus 19.40 - 21.00, ledare: Maria Andersson
 
På kurskvällarna tar var och en med eget fika.
 
Vi dansar i Norrskedika bygdegård.