Kurser i Norrskedika


Måndagar; Plus 18.10-19.30 ledare; Maria Andersson
 
Måndagar;jämn vecka A1 19.40-21.00 ledare; Stefan Nordström
 
Måndagar; ojämn vecka A2 19.40-21.00 ledare; Stefan Nordström
 
Onsdagar; Basic 18.10-19.30 ledare; Katarina Holmén
 
Onsdagar; Mainstream 19.40-21.00 ledare; Katarina Holmén