Kurser i Norrskedika


 PROVA PÅ SQUAREDANS onsdagen den 21 augusti klockan 18.00  i Norrskedika bygdegård, klubben bjuder på fika VÄLKOMNA!!!
 
Kursupplägg hösten 2019, kurserna börjar v 35.
 
Måndagar; Plus fortsättning 18.00-19.00 ledare; Maria Andersson
 
Måndagar; A1 19.20-20.05 ledare; Stefan Nordström
 
Måndagar; A2 20.05-21.10 ledare; Stefan Nordström, A kurserna fortsätter där vi slutade  vt 2019.
 
Onsdagar; Basic - Mainstream 18.00-21.00 med fika ca 19.30, ledare; Katarina Holmén
 
På kurskvällarna tar var och en med eget fika.