Uppvisning


Till företagare i Östhammars kommun

Roden Square Dancers är en ideel förening, med medlemmar från kommunen.Dansen är amerikansk squaredans.

Vi erbjuder 30 minuters uppvisning för 2.500 kronor, på personalmöten m.m. Då kommer 1 caller och 8 dansare.

kontaktperson för uppvisning är Helena Hörner; helena82@hotmail.com

Styrelsen/Maria Andersson - ordförande.